Tartışmalı Kitlesel Ürünlerin Başında Gelen Plastikleştiriciler için Küresel Pazar Nasıl ?

Tartışmalı Kitlesel Ürünlerin Başında Gelen Plastikleştiriciler için Küresel Pazar Nasıl ? Çok miktarda plastifiyan plastikler, elastomerler, boyalar ve vernikler ile yapışkanların pürüzsüz ve esnek olabilmesi için kullanılır. Pazar araştırması şirketi Ceresana tarafından yapılan en güncel, dördüncü, plastikleştiriciler raporu, bu tartışmalı fakat bugüne kadar vazgeçilmez olan malzemenin 2024 yılına kadar dünyadaki 9.75 milyar tona yükselebileceğini öngörüyor.

Kalıcı FitalatlarTartışmalı Kitlesel Ürünlerin Başında Gelen Plastikleştiriciler için Küresel Pazar Nasıl ?

Fitalatlar sağlık ve çevre için zararlı olarak kabul edildiğinden ve birçok uygulamada zaten yasaklandığından, plastikleştiricilerin prosesleri giderek fitalat içermeyen alternatifler aramaktadır. Bununla birlikte, DEHP (bis (2-etilheksil) ftalat), halen 2016 yılında 3.07 milyon tonla en çok kullanılan plastikleştirici tipidir. Plastikleştirici pazarın yaklaşık üçte biri, DINP (diizononil ftalat) ve DIDP (diisodesil ftalat) ftalatları tarafından oluşmaktadır. Bununla birlikte, DEHP, ortalama büyüme oranlarının altına düşüyor ve muhtemelen pazar paylarını kaybetmeye devam edecektir. Bunun aksine, Ceresana analistleri, sırasıyla DINP / DIDP ve non-ftalatlar için % 3,6 ve % 3,2’lik büyüme hızlarında gelişecek artan bir talep hacmi bekliyorlar.

Esnek Kablo Kılıfları

En önemli uygulama alanı plastik ürünlerdir, tüm plastikleştiricilerin yaklaşık % 87’si 2016 yılında bu sektör için kullanılmıştır. Plastikleştiriciler özellikle PVC için kullanılmaktadır. Sadece bu filmler için 2.14 milyon tondur, kablolar ve profiller bu değerleri yakından takip ediyor. Kauçuk ürünlerde, boya ve verniklerin yanı sıra yapıştırıcılarda kullanılan plastikleştiriciler için talep oldukça düşüktür. 2024 yılına kadar Ceresana, kablolar ve kablo kılıfları için plastikleştirici talebindeki en yüksek artışları beklemektedir.

Asya-Pasifik’deki plastik endüstrisi 2016’daki küresel talebin yaklaşık % 59’unu oluşturdu. Ortalamanın üstünde büyüme oranlarına bağlı olarak, gelecek yıllarda bu bölgedeki talep muhtemelen yaklaşık 6 milyon tona çıkacak. Asya’nın arkasından, Batı Avrupa 2016’da % 12.1 ile ikinci sırada, bunu % 11.5 ile Kuzey Amerika takip etti.

Kaynak : chemeurope

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz