niels bohr ve albert einstein
BİLİM

Fizikte EPR Paradoksu

1920’lere gelindiğinde, çoğu fizikçi için klasik mekanik ile atomların dünyasın anlaşılamayacağı konusunda birleşmişlerdi. Albert Einstein tarafından daha da geliştirilen “kuanta” kavramını klasik mekanik açıklamıyordu. Bu netleşmişti. Kuanta kavramı Max Plnanck tarafından önerilmişti. Özellikle de ilk olarak Planck […]

Schrodingerin Kedisi
BİLİM

Çift Yarık Deneyinin Paradoksu

John von Neumann bir paradoks belirtiyor. Bir şeyi ölçmek neden pürüzsüz Schrödinger dalgasını bozar ve matematiksel bir neden olmaksızın çökmesine neden olur? Bu paradoks, çift yarık deneyinde gömülüdür. Hedef ekranda bir nokta belirdiğinde, bu nasıl […]