Yeni Bir Kimyasal Reaksiyon Keşfedildi

Yeni Bir Kimyasal Reaksiyon Kesfedildi
Yeni Bir Kimyasal Reaksiyon Kesfedildi

Paderborn Üniversitesi’nde profesör olan Prof. Dr. Jan Paradies yakın zamanda, tüm bir moleküler parçanın parçacık içinde başka bir yere göç ettiği, daha önce benzeri görülmemiş bir reaksiyon keşfetti. Açıklamasında ders kitaplarında temel bilgi olarak yer alabilecek kadar yeni bir şey bulmak her bilim insanının hayalidir” diyor. Yapmış oldukları buluşla ilgili olarak ta şu ifadelerde bulundu.

“Bu tür yeniden düzenlemeler son derece nadirdir, ancak yalnızca çok özel bir yoldan hareket ettikleri ve yalnızca tek bir ürün verdikleri için paha biçilmezdir. Gelecekte, örneğin bu, sağlık gibi biyoaktif maddelerin basit ve verimli bir şekilde üretilmesini mümkün kılacaktır. Buluşlarının gıda ürünlerinde faydalı içerikler açısından olumlu sonuçların doğacağını belirtti. Sonuçlar Angewandte Chemie dergisinde yayınlandı.

Kimya, maddenin dönüşümü, özellikle bir molekülün diğerine dönüşümü ile ilgilenir. Paradies, “Burada yer alan tepkilerin temelleri 18. ve 19. yüzyıllarda zaten kurulmuştu, bu nedenle bu konuda her gün yeni bir şey bulamazsınız” diyor.

Kimyasal Reaksiyon Çeşitleri Kısaca

  • Kombinasyon reaksiyonu: 

İki veya daha fazla bileşik, bir bileşik oluşturmak üzere birleşir. A + B → AB

  • Ayrışma reaksiyonu:

Kombinasyon reaksiyonunun tersi – karmaşık bir molekül, daha basit olanları yapmak için parçalanır. AB → A + B

  • Çökelme reaksiyonu:

Çözünür tuzların iki solüsyonu karıştırılarak çözünmeyen bir katı (çökelti) oluşur. A + Çözünür tuz B → Çökelti + çözünür tuz C

  • Nötralizasyon reaksiyonu:

Bir asit ve bir baz birbiriyle reaksiyona girer. Genellikle bu reaksiyonun ürünü tuz ve sudur. Asit + Baz → Tuz + Su

  • Yanma reaksiyonu:

Oksijen, karbon dioksit ve su oluşturmak üzere bir bileşik ile birleşir. Bu reaksiyonlar ekzotermiktir, yani ısı verirler. CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2

  • Yer değiştirme reaksiyonu:

Bileşikte bir element başka bir elementle birlikte yer alır. A + BC → AC + B

Ancak, Paderborn Üniversitesi’ndeki Sürdürülebilir Sistemler Tasarım Merkezi’ndeki (CSSD) Paradies ve ekibinin şimdi başarmayı başardığı şey tam olarak budur. Spesifik olarak, bu, büyük, nitrojen atomuna bağlı bir organik parçanın moleküler yapı iskelesinde uzak bir tarafa tam olarak kaymasını içerir. Beş karbon atomunu daha ileri taşır ve orada yeni bir karbon-karbon bağı oluşturur. Bunun gibi yeniden düzenleme reaksiyonları, organik yapı iskelelerinin inşası için en kullanışlı araçlardan biridir.

Paradies, “geçici amonyum enolatlarının yeni bir yeniden düzenlenmesini keşfettiklerini” açıkladı.

Bunlar, örneğin karboksilik asit türevlerinin işlevselleştirilmesinde kullanılan ara maddelerdir. Diğer elektrofilik yeniden düzenlemelerin aksine, enolatlar bir intramoleküler reaksiyon yoluyla üretilir. Elektrofilik yeniden düzenlemeler kimyasaldır. aynı moleküldeki atomların yeniden düzenlendiği reaksiyonlar.

Bu sonuçta yeni bir kimyasal bileşik oluşturur.

Reaksiyonun arkasındaki momentum, başlangıç ​​malzemesinin aksine enerjisel olarak daha faydalı bir ürünün oluşmasıdır.

Bunu şu şekilde gözünüzde canlandırın: kanepede rahat, yatağa geçmek çok daha rahat bir durum yaratıyor. Bu sadece bizim değil, doğanın da istediği bir şey.”

Kaynak: phys.org

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz