Teknoloji 5G ve Pandemi Hakkında

Teknoloji G ve Pandemi Hakkinda
Teknoloji G ve Pandemi Hakkinda

İnsanoğlunun genel olarak işlerini revize etmek, var olan iş yükünü daha basit hale getirmek ve geliştirdiği teknikleri açıklamak için kullanılan teknoloji terimi dünya genelinde toplumsal yaşamı direkt olarak etkilemiştir. Teknoloji; İnsan hayatını kolaylaştırıcı etkiye sahip olmasının yanı sıra medeniyetlerin ortaya çıkmasına, medeniyetlerin zaman içinde gelişmelerine ve yine zaman içinde yok olmalarına katkı sağlayacak parametreleri içinde barındırır. Teknoloji aynı zamanda yontma taş devrinde av aletlerinin kullanımından itibaren insanlığın doğa ile mücadelesi sürecinde gelişen süreçlerin üzerine inşa edilen bir birikim açığa çıkarmıştır.
Buhar makinesinin keşfedilip 18. Yüzyılın sonunda insanoğlunun yaşamına girmesi neticesinde dünyada var olan çok sayıda alışkanlığın değişmesine neden olan hadiseler pek çok buluşun önünü açmıştır. Zaman içinde Sanayi Devrimi ortaya çıkmış, kas gücüne dayalı pek çok üretim, mekanik sistemlere entegre olmuştur. Kömürün üretimde ve ısınmada kullanımı, buharlı makinelerin açığa çıkması demirin üretiminde ve işlenmesinde ortaya çıkan yeni gelişmelerle birlikte toplumda kaynak bölüşümü değişmiş, yeni siyasi ve ekonomik sistemler de bu sayede ortaya açığa çıkmıştır [1].

1980’li yıllarda görüntülü konuşma yapabileceği ifade edilen telefon üniteleri TRT1 ekranında televizyonda haberler aracılığı ile insanoğluna servis edilmiş olsa da görüntülü konuşma imkânı için 1999 yılına kadar beklenilmiş ve 1997-1998 aralığında internet servis sağlayıcıları ve Hotmail aracılığı ile başlayan serüven 2019 yılında Çin’in Wuhan Eyaletinde Dünyaya tanıtılan 5G teknolojisi ile zirveye ulaşmıştır.

Wuhan da açığa çıkan gelişmeler ile Dijital devrim zirve noktasına gelmiş, 20. yüzyıla damgasını vuran sanayi devriminin önüne geçerek 5G ve Dijital Devrim kapsamında ülkelerin gelişmişlik düzeylerini doğrudan belirleyen kritik bir gösterge haline gelmiştir. Dijital Devrim, toplumlar ve bağlantılı olarak ülkeler arasındaki rekabet açığa çıkarmış ve teknoloji savaşları başlamıştır. Günümüzde dijital devrime Birleşik Devletler (ABD) ve Çin liderlik etmektedir [2].
Gelişen dünyada her yeni teknoloji sonrası açığa çıkan küresel salgın (Pandemi) ve teknoloji ilişkisini açığa çıkaran parametreleri anlaşılır hale getirmektir. Orta çağ Vebasından, 2019 yılında 5G teknolojisinin ilk kez tanıtılıp kullanıldığı aralığa kadar geçen süreçte neler olup bittiği yazının ilerleyen bölümlerinde açıklanmaktadır.

Yazının takip eden bölümünde Fizik bilimi, modern atom teorisi ve yakınçağda yaşanan gelişmeler ele alınarak planlama yapılmıştır. Bu aşamada hipotez olarak Kuantum Sıçrama ve 5G arasındaki ilişki incelenmiştir.
Kuantum Sıçraması: İlk kez 1913 yılında Danimarkalı fizikçi Niels Bohr’un elektronların sadece atom çekirdeği etrafındaki enerji seviyeleri denilen bölgelerde dairesel yörüngelerde hareket etmeye devam ettiğini açıklamasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. Elektronlar, kuantum adı verilen bir enerji paketini emerek veya yayarak bir seviyeden diğerine geçişler yaparlar. Bu aşamada ilgilenilen parçacıkların herhangi bir düzeyde bulunma olasılığı geçerlidir. Buradaki nokta, ilgilenilen parçacığın asla iki seviye arasında olamayacağıdır. Seviyeler arası geçişte günlük konuşma ve metin için gerekli tanım elde edilir ve buna “Kuantum Sıçramaları” denir. Bu aşamada metod olarak Pandemi ve Kuantum Sıçraması arasındaki ilişki tartışılmıştır.
Veba, kirli hava, radyo dalgaları, radar teknolojisi salgınlar için başlangıç safhasını oluşturur. Gelişen her teknoloji sonrası insanoğlu için belli periyotlarda salgınlar açığa çıkmıştır [3]. Bu salgınlar yazı genelinde Pandemi ve Kuantum Sıçrama olarak tanımlanacaktır ve 5G ile olan ilişkisine değinilecektir. Ve tümü Kuantum Sıçrama ile açıklanmıştır.

Orta çağda milyonlarca insanın ölümüne sebep olan Veba, Ticaret gemileri ile farelerin bulundukları bölgelerden başka yerlere transfer olmaları ve akabinde virüs yayılımının hızlandırıldığı bilinmektedir. “Olayın gelişimi, Vebanın Avrupa’ya girişi ve yayılışı Veba salgınının Çin’de ortaya çıktığı yönünde olup, Vebanın İpek Yolu’nu izleyerek 1346’da Kırım’a ve 1347’de Avrupa’ya ulaştığı kabul edilmektedir. Veba, gemilerde yolculuk yapan farelerin üzerinde yaşayan pireler tarafından liman kentlerine taşınmış. Sicilya’ya 1347 yılının Ekim ayında gelen bir Ceneviz kadırgası hastalığı Akdeniz’e taşımış. Başka bir Ceneviz kadırgası ise hastalığı, 1348’in ocak ayında Venedik’e bulaştırmıştır. Ardından Piza’ya yanaşan bir Ceneviz gemisi, vebayı kuzeydeki kentlere yaymış. İtalya’ya sokulmayan bir Ceneviz gemisi ise Fransa’da Marsilya limanına girip vebayı Fransızlara bulaştırmıştır. Daha sonra salgın İspanya, Portekiz ve İngiltere’ye de sıçramıştır.

Almanya ve İskandinav ülkelerine ulaşan salgın, 1349’da Norveç’te görülmüş. İzlanda Adası’na ulaşamayan salgın 1351’de Rusya’yı etkisi altına almış. Kaynaklara göre veba salgınının yayılması için Moğol ordusu özel bir çaba göstermiştir [4]. Bu teoriye göre Moğollar, Kırım civarında Cenevizliler’in kontrolündeki liman kentini kuşatıp vebadan ölenlerin cesetlerini mancınıkla kentin içine atmıştı. Ceneviz gemileri, kentten kaçarken vebayı İstanbul, Sicilya Adası ve Avrupa’ya taşımıştır. Aynı dönemde Avrupa’da salgının, tanrıların gazabıyla veya yıldızların etkisiyle çıktığına inanılıyordu [5]

Paris Tıp Fakültesi, 20 Mart 1745’te Merkür, Satürn ve Jüpiter gezegenleri aynı hizaya geldiği için salgın çıktığını açıklamıştı. Kirli havanın salgına neden olduğuna inanan çoktu[6]. Bu arada Kuantum Sıçrama yaşanmıştır.

1917 yılında Dünya ve İnsanoğlu ilk kez Radyo Dalgaları ile tanışır. 1918 yılına gelindiğinde Enfluenza ya da İspanyol Gribi açığa çıkmış ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur [7]. Radyo Dalgaları akabinde Kuantum Sıçrama yaşanmıştır.
İkinci Dünya Savaşı günlerinde İnsanoğlu Radarlar ile tanışır [8]. Radarlar ve akabinde Kuantum Sıçrama yaşanmıştır.
Dünya’yı koruyan Van Allen Kuşağı bölgesine Uydu gönderilir ve 1968 yılında Hong Kong gribi baş gösterir [9]. Uydular ve akabinde Kuantum Sıçrama yaşanmıştır.

Hipotezimize ek olarak; 1G, 2G, 3G ve 4G şebekelerinde “1 GHz ile 5 GHz aralığında frekans” kullanır. 5G de ise “20 GHz ila 90 GHz arasında çok daha yüksek frekanslar kullanır”. “İspanyol Gribi” radyo frekanslarının ilk kez aktif olup dünyaya yayılması ve “Radar Sinyalleri”nin ilk kez açığa çıkması sonucunda oluşurken [10], [11].
“Covid-19 Gribi” ise çok yüksek frekanslı radyo dalgaları üzerinde çalışan 5G teknolojisi ile ortaya çıkarılmıştır. İspanyol Gribi ardından Covid-19 pandemisi arasındaki fark yalnızca frekans farkından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde Şimşek çakmaları radyo frekansı oluşturur. Literatürde buna, “mikrodalga hastalığı” adı verilmektedir [12]. Birçok insan buna elektromanyetik aşırı duyarlılık veya elektrosensitivite demektedir.

Dr. Fırat AKBALIK

Kaynaklar
1. https://www.researchgate.net/publication/334618706_A_PANORAMIC_EVALUATION_ON_TWITTER_USE_IN_THE_POLITICAL_INFORMATION
2. https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2020
3. https://dergipark.org.tr/en/pub/ajit-e/issue/57481/795672
4. https://dergipark.org.tr/en/pub/tariharastirmalari/issue/47739/602992%5D.
5. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/781062
6. https://prezi.com/j26w1eskyk-l/ortacag-avrupasnn-kabusu-kara-olum/,Erişim 03.08.2022
7. https://fizikhaber.com/kuantum-sicrama-2/
8. https://www.emo.org.tr/ekler/43ab110ab2489d6_ek.pdf?dergi=129
9. https://www.nytimes.com/2020/03/09/health/coronavirus-is-very-different-from-the-spanish-flu-of-1918-heres-how.html?searchResultPosition=15
10. https://www.researchgate.net/profile/AlpaslanTurkkan/publication/334397879_ELEKTROMANYETIK_ALAN_VE_SAGLIK_ETKILERI/links/5d2737e4a6fdcc2462d52875/ELEKTROMANYETIK-ALAN-VE-SAGLIK-ETKILERI.pdf#page=27, sayfa 32
11. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdde-5g-teknolojisine-gecis-2-hafta-ertelendi/2465361
12. http://acikerisim.erdogan.edu.tr/xmlui/handle/11436/457
13. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59739420, Erişim 03.08.2022
14. https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/abdde-5gye-gecis-havacilik-sektorunde-endiseye-neden-oldu-647401.html, Erişim 03.08.2022
15. https://dewesoft.com/daq/every-satellite-orbiting-earth-and-who-owns-them#:~:text=How%20Many%20Satellites%20Are%20in%20Orbit%20Around%20Earth%3F,1%2C%202021.
16. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2406544
17. https://smhs.gwu.edu/urgentmatters/content/discussion-covid-19-nyc-dr-ethan-cowan
18. https://dergipark.org.tr/en/pub/oltu/issue/64381/851591
19. https://negozi.vodafone.it/milano/vodafone-store-corso-garibaldi milano?ecmp=100_LOC_GMB_cyext&utm_campaign=yext&utm_medium=LOC&utm_source=GMB–LOC], [17.1 https://dergipark.org.tr/en/pub/mrr/issue/59102/776704
20. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/632595
21. https://www.heartmath.com/about/s
22. https://www.ggvet.com/post/5g-elektromanyetik-radyasyon-ile-covid-19-aras%C4%B1ndaki-ba%C4%9Flant%C4%B1
23. https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufeffd/issue/50336/605430?publisher=sdu-1
24. The total number and mass of SARS-CoV-2 virions PNAS June 22, 2021 118 (25) e2024815118;

Günceleme: 09/10/2022 18:31

Benzer Reklamlar

1 Trackback / Pingback

  1. 21. Yüzyılda Teknoloji ve Kuantum Sıçrama

Yorumunuz