Bağırsaklar ve Bunama İlişkisi

Untitled design
Untitled design

Demans, önemli uzun vadeli bozulma ve ölüm oranının en sebeplerinden biri olan bir rahatsızlıktır. Amerikan Kalp Derneği, inme geçiren hastaların depresyon yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ve bunun da fonksiyonel ve bilişsel rehabilitasyon üzerinde zararlı bir etkiye sahip olduğunu iddia etmektedir.

Bir tür rekombinant doku plazminojen aktivatörü olan inme tedavisi için Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylı tek ilaç, inme başlangıcından sonra belirli bir zaman dilimi içinde verilmelidir ve sınırlı başarıya sahiptir.

Texas A&M Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar, inme sonuçlarını iyileştirmek amacıyla inme kaynaklı bağırsak geçirgenliği veya sızıntısı ile bilişsel bozukluk arasındaki ilişki üzerine araştırmalara öncülük etmektedir.

Texas A&M araştırmacıları, sağlıklı donörlerden alınan bağırsak epitelyal kök hücrelerinin (IESC’ler) inme sonrası bağırsak bariyerini yeniden inşa etmek ve inme mağdurlarının prognozunu iyileştirmek için kullanılabileceği yönündeki son teknoloji hipotezi inceledi.

Brain, Behavior, and Immunity dergisinde yayınlanan preklinik çalışmanın bulgularına göre, IESC implantasyonu inme kaynaklı mortaliteyi azalttı, ölü doku hacmini ve bağırsak sızıntısını azalttı ve inme kaynaklı bilişsel bozulmayı önledi.

Son araştırmalara göre, inme hastalarının üçte ikisi bilişsel bozulma yaşayacak ve inme hastalarının üçte birinde sonunda bunama gelişecektir. Sonuç olarak, akut inmeden sonra bilişsel işlevi koruyan ve takip eden haftalarda koruyucu olmaya devam eden daha etkili inme tedavilerine acil ihtiyaç vardır.

Geleneksel inme tedavileri üzerine yapılan araştırmaların çoğu beyne odaklansa da, bağırsak inmeye hızlı ve erken tepki verir ve bu değişiklikler inme kaynaklı hastalıkla bağlantılı enflamatuar olayların çoğundan önce meydana gelebilir. Bağırsakta üretilen ürünler, geçirgenliğin artması gibi bağırsaktaki bu değişikliklerin bir sonucu olarak kan akışına karışabilir.

Bu kimyasalların çoğu tehlikeli olduğundan, daha fazla iltihaplanmaya neden olarak felçlerin yol açtığı beyin hasarını kötüleştirme potansiyeline sahiptirler.

Çok sayıda araştırmadan elde edilen kanıtlara göre, IESC’ler bağırsakları iyileştirir ve bağırsak geçirgenliğini azaltır. Bu iyileştirme prosedürleri, inme sonrası bilişsel işlevin sürdürülmesi için gerekli olabilir.

Regents Profesörü, Nörobilim ve Deneysel Terapötikler bölüm başkanı ve makalenin kıdemli yazarı Farida Sohrabji’ye göre, “bağırsak-beyin ekseninin inme sonrası zararla ilişkili olduğu açıktır.”

“İnme sonrası bağırsak sağlığının beyin üzerindeki etkilerini dikkate almak, inme terapötiklerini daha etkili bir şekilde ilerletmemizi sağlayabilir.”

Sohrabji ve grubu, bu düşünceyle preklinik bir modelde inme sonrası sağlıklı donörlerden alınan birincil IESC’leri nakletti. Genç donörlerden alınan IESC’ler bağırsağın yapısal bütünlüğünü restore etti ve bağırsak geçirgenliğini azalttı, bu da beyin hücreleri için toksik olan proteinlerin ve diğer moleküllerin kan seviyelerini düşürdü.

İnmeden sonraki haftalarda, IESC nakli bilişsel gerilemeyi ve depresif benzeri davranışları da durdurmuştur. Etkili transplantasyonun donörün yaşına bağlı olduğu gösterilmiştir çünkü yaşlı donörlerden IESC transplantasyonu inme sonuçlarını iyileştirmemiştir.

Henüz klinik öncesi aşamada olan bu araştırma, inme sonrası erken terapötik müdahalenin önemini vurgulamakta ve çalışmanın gelecekteki yönelimlerine öncülük edecektir.

Sohrabji’ye göre gelecekteki araştırmalar, tedavinin zamanlamasının ve dozajının nasıl optimize edileceğini inceleyecek. Yaşlı hastaların neden daha şiddetli felç geçirdiğini anlamak için, yaşlanan kök hücrelerin kapsamlı bir analizini yapmak da hayati önem taşıyacaktır.

Sohrabji’nin grubunda yardımcı araştırma bilimcisi olan Kathiresh Kumar Mani, inme patogenezi literatürüne önemli katkılarda bulunmuş bir sinirbilimci olarak bu klinik öncesi çalışmayı yönetti.

Bağırsak biyolojisi konusunda eğitim almış olan Mani’ye bu çabayı finanse etmesi için bir Amerikan Kalp Derneği doktora sonrası bursu verildi. İkili becerilerini birleştirerek inme terapisi araştırmaları alanını ilerletmeyi ve ilgi çekici bulgular elde etmeyi başardı.

WoodNext Vakfı da onlara yaratıcı araştırmalarını destekleyen büyük bir hibe verdi.

Ancak Sohrabji, bağırsak kök hücrelerinin bağırsak dışında tedavi edici olarak değerli olabileceği fikrinin çok daha geniş bir nörolojik hastalık yelpazesi için dikkate alınabileceğini söyledi. “Nihayetinde, bu araştırmanın inme sakatlığını azaltmaya yardımcı olmak için bağırsak epitelini hedefleyen ve onaran yeni tedavilerin geliştirilmesini ilerletmesi bekleniyor” diye ekledi.

Kaynak: neurosciencenews

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz