Atom Numarası 21 Olan Skandiyum Elementini Tanıyalım

Atom Numarasi Olan Skandiyum Elementini Taniyalim
Atom Numarasi Olan Skandiyum Elementini Taniyalim

Sembolü Sc ve atom numarası 21 olan bir kimyasal elemente skandiyum denir. Metalik, gümüşi-beyaz bir d-blok elementidir. Bir zamanlar itriyum ve lantanitlerle birlikte nadir toprak elementi olarak kategorize edilmiştir. İskandinav mineralleri öksenit ve gadolinitin spektral incelemesi ile ilk olarak 1879 yılında tanımlanmıştır.

Skandiyum, nadir toprak ve uranyum kombinasyon kaynaklarının çoğunda bulunur, ancak dünya çapında sadece az sayıda madende bu cevherlerden elde edilir. Skandiyum için uygulamalar, skandiyumun alüminyum alaşımları üzerindeki yararlı etkilerinin belirlendiği 1970’lere kadar, düşük bulunabilirliği ve ilk kez 1937’de yapılan metalik skandiyum sentezindeki zorluklar nedeniyle kurulmamıştır.

Bu alaşımlardaki tek önemli kullanımı halen devam etmektedir. Küresel ölçekte yılda 15 ila 20 ton skandiyum oksit ticareti yapılmaktadır.

Skandiyumdan yapılan bileşikler, alüminyum ve itriyum arasında kalan özelliklere sahiptir. Berilyum ve alüminyumun davranışına benzer şekilde, magnezyum ve skandiyum da davranışlarında diyagonal bir ilişki sergiler. Grup 3’teki elementlerin kimyasal bileşiklerinde yaygın oksidasyon durumu +3’tür.

Skandiyum Elementinin Ki̇myasal Özelli̇kleri̇

Yumuşak ve gümüşi bir görünüme sahip olan skandiyum bir metaldir. Havaya maruz kaldığında hafif kırmızımsı veya sarımsı bir renk alır. Kolayca matlaşır ve zayıf asitlerin çoğunda sadece kısmen çözünür.

Hidroflorik asit (HF) ve nitrik asidin (HNO3) 1:1 karışımı ile reaksiyona girmez, çünkü muhtemelen geçilmez bir pasif tabaka oluşmuştur. Skandiyum dönüşleri atmosferde tutuştuğunda canlı sarı bir alev üretilir ve skandiyum oksit oluşturur.

Skandiyum Elementinin İzotopları

Doğada keşfedilebilen tek kararlı skandiyum izotopu, nükleer spini 7/2 olan 45Sc’dir. Yirmi beş radyoizotop tanımlanmıştır; en kararlıları yarı ömrü 4 saat olan pozitron yayıcı 44Sc, yarı ömrü 3,35 gün olan 47Sc ve yarı ömrü 43,7 saat olan 48Sc’dir. Halen mevcut olan tüm radyoaktif izotopların yarı ömürleri 4 saatten azdır ve bunların büyük bir kısmı 2 dakikanın altındadır.

Ayrıca, bu element beş nükleer izomere sahiptir ve 44m2Sc (t1/2 = 58.6 saat) en kararlı olanıdır.

Skandiyum 36Sc ile 60Sc arasında değişen izotoplara sahiptir. Beta emisyonu, tek kararlı izotop olan 45Sc’nin üzerindeki kütlelerde ana bozunma modu iken, elektron yakalama bunun altındaki kütlelerde ana moddur. Kalsiyum izotopları 45Sc’nin altındaki atom ağırlıklarında ana bozunma ürünleri iken, titanyum izotopları daha yüksek atom ağırlıklarında ana ürünlerdir.

Kaynak: Wikipedia

 

 

 

 

 

Günceleme: 03/02/2023 15:11

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*