Psikopatlar ve Normal İnsanlar Arasında Temel Biyolojik Fark

Psikopatlar ve Normal İnsanlar Arasında Temel Biyolojik Fark
Araştırma, psikopatik özellikleri düşük olan veya hiç olmayan kontrol grubuna kıyasla, psikopatik bireylerde beynin striatum bölgesinin ortalama yüzde on daha büyük olduğunu buldu.

Yeni bir çalışma, psikopatik insanların beyinlerinde daha büyük bir striatum alanına sahip olduğunu göstermiştir.
MRI taramalarını kullanan sinirbilimciler, psikopatik insanların normal insanlara göre %10 daha büyük bir striatuma, yani ön beynin subkortikal bazal ganglionlarında bir nöron kümesine sahip olduğunu keşfettiler. Bu, psikopatlar ve psikopatik olmayan insanlar arasında açık bir biyolojik ayrımı temsil eder.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden (NTU Singapur), Pennsylvania Üniversitesi’nden ve California Eyalet Üniversitesi’nden sinirbilimciler, psikopatlar ve psikopat olmayanlar arasında biyolojik bir ayrım keşfettiler.

Araştırmacılar çalışmalarında Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramalarını kullandılar.

Ön beyindeki bir alan olan striatumun, psikopatik özellikleri düşük veya hiç olmayan bir kontrol grubuna kıyasla psikopatik kişilerde %10 daha büyük olduğu sonucu ortaya çıkıyordu.

Psikopatlar veya psikopatik niteliklere sahip olanlar, bencil ve antisosyal bir eğilime sahip kişiler olarak bilinmektedir.

Bu genellikle eylemleri için suçluluk eksikliği, başkaları için empati eksikliği ve bazı durumlarda suç eğilimleri ile karakterize edilmektedir.

Ön beynin bir parçası olan ve tüm serebrumu kapsayan beynin subkortikal bölgesi olan striatum, motor ve eylem planlama, karar verme, motivasyon, güçlendirme ve ödül algısı dahil olmak üzere çok sayıda biliş unsurunu koordine etmektedir.

Önceki araştırmalar, psikopatların aşırı aktif striatuma sahip olduğunu göstermişti, ancak boyutunun davranış üzerindeki etkisi henüz doğrulanmamıştı.

Yeni araştırma, psikopatik eğilimler sergileyen ve göstermeyen kişiler arasında önemli bir biyolojik fark olduğunu gösteriyor.

Psikopatik niteliklere sahip tüm insanlar sonunda yasayı ihlal etmese de suç ile sahip oldukları kriterler arasında bir ilişki var. Hatta bu ilişkiye güçlü bir ilişki diyebiliriz.

Biyolojinin antisosyal ve suç davranışındaki rolünün anlaşılması yaşanan süreçlere katkı vereceği düşünülmektedir.

Nörobilimciler, çalışmalarını yürütmek için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 120 katılımcının beynini taradı.

Bireylerde psikopatik özelliklerin varlığını belirlemek için bir psikolojik değerlendirme aracı olan Psikopati Kontrol Listesi-Revize Edilmiş’i kullanarak onlarla röportaj yaptı.

Olivia Choy NTU
NTU Sosyal Bilimler Okulu’ndan bir sinirbilimci olan Yardımcı Doçent Olivia Choy, şu anda insan striatumunun diyagramlarını sunuyor. Kredi bilgileri: NTU Singapur

NTU Sosyal Bilimler Okulu’ndan nörokriminolog olan Yardımcı Doçent Olivia Choy, “Çalışmamızın sonuçları, psikopati gibi antisosyal davranışların altında yatan şey hakkındaki bilgimizi geliştirmeye yardımcı oluyor.

Sosyal çevresel etkilere ek olarak, antisosyal olan ve olmayan bireyler arasında biyolojide, bu durumda beyin yapılarının boyutunda farklılıklar olabileceğini dikkate almanın önemli olduğunu bulduk.”

Pennsylvania Üniversitesi Kriminoloji, Psikiyatri ve Psikoloji Bölümünden Profesör Adrian Raine’nin açıklamaları şöyle;

“Bir kişinin striatumunun büyüklüğü gibi biyolojik özellikler bir ebeveynden miras alınabileceğinden, bu bulgular psikopatinin nörogelişimsel perspektiflerine ek destek sağlıyor.

Bu suçluların beyinleri çocukluk ve ergenlik boyunca normal şekilde gelişmez”.

Long Beach’teki California Eyalet Üniversitesi’nde Kriminoloji, Ceza Adaleti ve Acil Durum Yönetimi Okulu’ndan, çalışmanın ortak yazarı olan Profesör Robert Schug şunları ekledi:

“Bir topluluk örneğinde Revize Edilmiş Psikopati Kontrol Listesinin kullanımı yeni bir bilimsel yaklaşım olmaya devam ediyor:

Hapishanelerde ve hapishanelerde olmayan, daha çok her gün aramızda dolaşan bireylerdeki psikopatik özellikleri anlamamıza yardımcı oluyor.”

Araştırmada yer almayan Alabama Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bir doçentinde açıklamalar şöyle;

“Psikopatinin, bilişsel ve sosyal işlevsellik için önemli olan çeşitli süreçlerde beyin bölgesi striatumdaki yapısal farklılıklarla ilişkili olduğudur.

Bu yapısal farklılıklara katkıda bulunabilecek faktörleri anlamak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç duyulacaktır.”

Çalışmanın sonuçları yakın zamanda hakemli akademik yayın olan Journal of Psychiatric Research‘te yayınlandı.

Daha Büyük Striatum Stimülasyon İçin Daha Büyük Bir Arzu Demektir

MRG taramalarının analizleri ve psikopati taraması için yapılan görüşmelerden çeşitli sonuçlar elde edildi.

Bu sonuçlar sayesinde, araştırmacılar, daha büyük striatuma sahip olmayı, heyecan ve heyecan yoluyla artan stimülasyon ihtiyacına ve daha yüksek dürtüsel davranış olasılığına bağladılar.

Striatum, beynin merkezinde derin nöron kümelerinden oluşan bazal gangliyonların bir parçasıdır. Bazal ganglionlar, bilişi, sosyal davranışı ve hangi duyusal bilginin dikkat gerektirdiğini ayırt eden serebral korteksten sinyaller alır.

Bununla birlikte, son yirmi yılda, striatum anlayışı genişledi ve bölgenin sosyal davranıştaki zorluklarla bağlantılı olduğuna dair ipuçları verdi. Önceki çalışmalar, psikopatik özelliklere sahip yetişkin kadınlarda striatal genişlemenin gözlenip gözlenmediğini ele almamıştı.

Nörobilimciler 120 birey üzerinde yaptıkları çalışmada 12 kadını incelediklerini ve ilk kez psikopatinin erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da genişlemiş striatumla bağlantılı olduğunu gözlemlediklerini söylüyorlar.

İnsan gelişiminde, striatum tipik olarak bir çocuk olgunlaştıkça küçülür, bu da psikopatinin beynin nasıl geliştiğindeki farklılıklarla ilişkili olabileceğini düşündürür.

Yrd. Prof Choy, “Striatumun gelişiminin daha iyi anlaşılmasına hala ihtiyaç var. Bir bireyin psikopatik özelliklere sahip olma olasılığının diğer bireye göre neden daha olası olduğu konusunda birçok faktör muhtemelen söz konusudur.

Psikopatide Çevresel Faktörlerin Önemi

Psikopati, beyinde gelişimsel olabilen yapısal bir anormallikle bağlantılı olabilir. Aynı zamanda, çevrenin de striatumun yapısı üzerinde etkileri olabileceğini kabul etmek önemlidir.”

Prof Raine şunları ekledi: “Psikopatların, mülkiyet, seks ve uyuşturucu içeren suç faaliyetleri de dahil olmak üzere, ödül aramak için aşırı çaba sarf ettiğini her zaman biliyorduk.

Şimdi, bu dürtüsel ve uyarıcı davranışın, ödüllerle ilgili kilit bir beyin alanı olan striatumun genişlemesi biçimindeki nörobiyolojik bir temelini buluyoruz.

Araştırmacılar psikopatik özelliklere sahip bireylerde striatumun genişlemesinin nedenlerini bulmak için daha fazla araştırma yapmayı umuyorlar.

Ref: “Larger striatal volume is associated with increased adult psychopathy” by Olivia Choy, Adrian Raine and Robert Schug, 6 March 2022, Journal of Psychiatric Research.

 

 

 

 

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz