Fizik ve Şiirin İşbirliği

Fizik ve Siirin Isbirligi
CERN kampüsünde Beacham ile Catanzano. Catanzano, sanat-bilim bağlantılarının tam potansiyellerine ulaşması için iki alanın birlik içinde yürütülmesi ve kuramlaştırılması gerektiğini savunuyor.

Bilim insanları ve şairler birlikte kabul edilen kavramları sorgulayabilirler. Ancak bu ortaklıkların tam sanatsal, bilimsel ve toplumsal potansiyellerine ulaşmaları için daha geniş platformlar gerekmektadir. “Yapmak” anlamına gelen Antik Yunanca fiil poi, bir şey yaratma eylemini ifade eden İngilizce “şiir” teriminin kökenidir.

Fizik ve Şiirin İşbirliği konusunda yazarımızın düşüncelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Ben bir şairim ve şiirin bir isim ve bir fiil olduğunu anlıyorum. “Kök” kelimesi, radikal değişim ve reform ihtiyacını ifade eden “radikal” sıfatına yol açan Latin radikalinden türetilmiştir.
Bilim insanları gibi, şairler de değişim ve reform getirmek için paradigmaları derinden sorgular.

Hem fizikçiler hem de şairler, İsviçre’deki CERN’deki Higgs bozonu gibi, keşifler için koşulları yaratırken kültüre ve bilince müdahalede bulunurlar.

Oluşturdukları bu eylem yaratmanın sanatsal pratiği olan poisis olarak bilinir. Poisis deneylerimi yürütmek için CERN gibi bilimsel araştırma enstitülerinde bilim insanları ile birlikte çalışıyorum.

Araştırmacılar çalışmalarını benimle tartışıyorlar ve sıklıkla sahne arkasındaki deneylerine erişmeme izin veriyorlar. Onlarla şiir ve bilim arasındaki ilişkiyi tartışıyorum, ara sıra konferanslar ve şiir okumaları yapıyorum.

CERN’e yaptığım son gezide, CERN parçacık fizikçisi James Beacham ve ben bir fizik-şiir deneyi yapma olasılığını tartıştık. Higgs bozonunun bulunduğu Büyük Hadron Çarpıştırıcısını da inceledik.

Şiir yazdık ve şu anda fiziği ve poetikası hakkında bir kitap hazırlamak için deney hakkında ortak bir bilimsel makale yazıyoruz.

Ek olarak, Cerro Tololo Amerikalar Arası Gözlemevi’nde gökbilimci Satya Gontcho ile tanıştığım Şili’ye gittim. Gontcho, karanlık enerjiyi incelemek için Kaliforniyalı Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nda çalışıyor. Kendisi Odissi olarak bilinen Hint geleneksel dansını da yapıyor.

O dizelerde dans ederken karanlık enerji üzerine yazdığım bir şiiri okuduğum bir “dans şiiri” yaratmak için birlikte çalıştık.

Bu gibi fizik-şiir işbirlikleri, bir asırdan fazla bir süredir devam eden disipliner kümelerin ortadan kaldırılmasını desteklemekte, böylece yaklaşımları ve düşünceyi genişletmektedir.

Ancak bu bağların tam anlamıyla yeşermesi için bilim insanlarının edebî sanatlarda, şairlerin ise çeşitli bilim dallarında eğitim almaları da gerekiyor.

Örneğin, bir fizikçi, edebiyat kuramına ve şiirsel zanaata ilişkin içgörüler elde etmek için, dili düşünmek ve kavramak için kullandığımız araçlardan biri olan şiir okuma ve besteleme dersleri alabilir. Bir şairin, bilim insanlarının araştırdığı yaratıcı sorunları keşfetmek için kuantum fiziği kurslarına kaydolmasına benzer şekilde, benzer eğitimler ara sıra gerçekleşse de, daha büyük platformlar gereklidir.

Günümüzün fizik-şiir işbirlikleri, bilime verilen edebi ve sanatsal tepkilerin uzun bir tarihine dayanmaktadır.

Aynı zamanda, ilk bilim insanlarının çoğunun aynı zamanda şair, ressam veya filozof olduğu gerçeğine de bağlıdırlar.

Bilim ve sanatla ilgilenen bilim insanları ve şairlerden oluşan küresel bir ağ oluşturmaya yardımcı olmak için üniversitelerde, kitapçılarda ve bilimsel araştırma enstitülerinde konferanslar, tartışma projeleri ve sınıf ziyaretleri düzenledim ve katıldım.

Bu şiir-bilim bağlantıları, bilimin sanatla sosyal yardım, finansman önerileri ve eğitim yoluyla ilişki kurduğu köklü sanat-bilim ilişkisinin çığır açan bir edebi uzantısıdır.

Sanat ve bilim arasındaki bağlantı da dahil olmak üzere, bilgi ve sanatsal uygulama disiplinleri arasında giderek artan daha fazla ortaklık var.

Bilim ve sanatı birleştirmek, şiddete, aldatmaya, cehalete ve ayrımcılığa karşı mücadelede yardımcı olma avantajını da sunar.

Sanat ve bilim arasındaki ilişki, sosyopolitik sorunların önlenmesine ve çözülmesine olduğu kadar bilgi ve deneyimin genişlemesine de katkıda bulunur.

Ayrıca sanatın yaygın toplumsal eleştirileriyle bilim, zararlı ticari ve askeri amaçlardan korunmaktadır. Ek olarak, sanatın rolünü genişleterek daha fazla yaratıcılığı ve analitik düşünceyi de teşvik eder.

Son teknoloji fizikteki cevaplanmamış soruları, matematik ve dil arasındaki çevirilerin aracılık ettiği soruları araştırmak için şiir ve poetika kullandığımda kuantum fiziğine konsantre oluyorum.

Bunu söylüyorum çünkü modern fizikteki en acil konuların – örneğin bir kuantum bilgisayarının nasıl yapılacağı, kuantum fiziğinin görelilik ile nasıl uzlaştırılacağı ve karanlık enerjinin kozmik ivmeyi nasıl etkilediği gibi – hepsi kuantum fiziği üzerinde dönüyor.

Ancak kuantum fiziğiyle ilgilenmemin başka bir nedeni daha var . Klasik mantıksal bir perspektiften bakıldığında, kuantum dünyası sıklıkla tuhaf olarak tanımlanır. Ama kuantum evrenine şiirsel mantık merceğinden baktığımda tanıdık ve şiirsel geliyor.

Fraktal Yapilar ve Kuantum Iliskisi
Fraktal Yapilar ve Kuantum Iliskisi

Bana göre kuantum fiziği, tanınmayan sanatsal ilkeler kullanarak belirsizlik, gözlem, süperpozisyon ve dolaşma gibi kuantum fenomenlerinin özelliklerini tanımlar.

Bir atom altı parçacığın gelecekteki konumu ve momentumu, mevcut durumu belirsizlik veya belirsizlik ilkesine göre olasılıklarla ölçüldüğü için güvenle tahmin edilemez; şiirde belirsizlikten kaynaklanan belirsizlikler yaratıcı derinliğin bir işareti olabilir.

Kuantum fiziğinde, gözlemci, izlenen şey üzerinde bir etkiye sahiptir.

Benzer şekilde, bir okuyucunun bir şiiri yorumlaması da onun amaçlanan anlamını değiştirebilir. Bir atom altı parçacık, kuantum süperpozisyonunda aynı anda çok sayıda uzay-zaman durumunda var olabilir; şiir, eşzamanlılık gibi uzay-zaman ile farklı deneyimler ortaya çıkarabilir.

Şiir kuantum etkinliği sergileyebilir, bu nedenle klasik paradoksların mutlaka ele alınması gerekmez.

Kuantum dolanıklıkta, bir zamanlar birbirine yakın olan parçacıkların uzak kuantum durumları anında iletişim kurabilir. Parçacık çarpıştırıcısı veya teleskop gibi şiir de duyuları, zihni ve hayal gücünü genişleten ileri bir teknolojidir. Görünüşte imkansız olan, hem şiirde hem de kuantum fiziğinde sıklıkla olası ve hatta kaçınılmazdır.

Şiir ve fizik, değiştirilemez gerçeğe götüren bütünleştirici çabalar değildir. Her iki meslek de birlikte varsayıldığında ve uygulandıklarında çok daha şaşırtıcı hale geliyor.

Yeni bilgi ve deneyim türleri getiriyorlar, yeni fikirler ve teknolojiler yaratıyorlar ve yaygın olarak kabul edilen dünya kavramlarını sorguluyorlar. Geçici çözümlerimiz yalnızca bilimsel, sanatsal ve toplumsal ilerlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sorularımızı da yapar.

Kaynak: physics.aps.org -Amy Catanzano

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz